صفحه اصلی > میز خدمت 


اطلاع رساني سؤالات متداول ميز خدمت (شماره 2 )
اطلاع رساني سؤالات متداول در خصوص ميز خدمت دستگاه هاي اجرايي
به پيوست فايل سري دوم سؤالات متداول در خصوص استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي در دستگاه هاي اجرايي قابل بهره برداري مي باشد.
 ١١:٢٠ - 1397/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
كتاب خدمات دستگاه هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيك و شناسه خدمات دستگاه هاي اجرايي
كتاب خدمات و شناسه خدمات دستگاه هاي اجرايي
لينك دانلود
 ١٢:٠٤ - 1397/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه شماره 24452 مورخ 1/3/1397 رئيس محترم جمهور با عنوان ميز خدمت
دستور رییس محترم جمهور در ارائه خدمت به مردم صرفاً از طریق میز خدمت از اول تیرماه سال 1397 (بخشنامه شماره 24452 مورخ 1/3/1397 رییس جمهور)
 ٠٧:٥٠ - 1397/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
سؤالات متداول درخصوص استقرار ميز خدمت
جدول سؤالات متداول درخصوص استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي در دستگاه هاي اجرايي
 ٠٧:٤١ - 1397/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنماي استقرار ميز خدمت حضوري (راهنماي شماره دو)
راهنماي شماره دو درخصوص روش استقرار ميز خدمت حضوري در دستگاه هاي اجرايي
 ٠٧:٣٤ - 1397/04/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم