صفحه اصلی > مدیر 

 

نام  و نام خانوادگی     : رضا رحمتی

پست سازمانی          : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شماره تلفن تماس      : 37187110 (025)

آدرس پست الکترونیک : ensani@qom-mporg.ir

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم