صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعيه جديد سازمان اداري و استخدامي درسامانه كارمند ايران در خصوص شناسه قراردادي افراد بازنشسته

فرايند درخواست شماره شناسه قراردادي

فرایند «درخواست شماره شناسه قراردادی بازنشسته تمام وقت مشمول تبصره (1) و بازنشسته ساعتی مشمول تبصره (2) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی» که به صورت بدون کسر بوده است به دو فرایند باکسر مجوز الف- «درخواست شماره شناسه قراردادی بازنشسته تمام وقت مشمول تبصره (1) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی» و ب- «درخواست شماره شناسه قراردادی بازنشسته ساعتی مشمول تبصره (2) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی» تبدیل شده استتمامی درخواست هایی که از این فرایند به شماره شناسه منجر شده است به این دو فرایند جدید انتقال یافته استاین فرایند در تاریخ 15/03/1397 حذف می شود.

اقدامات زیر ضروری می باشد.

1- تمامی درخواست های شماره شناسه افرادی که مجوز کتبی آنان از سازمان اداری و استخدامی صادر نشده است می بایست توسط کارگزین خذف شود. در صورتی که اینگونه درخواست ها حذف نشود سامانه بصورت خودکار آنان را بعد از تاریخ یاد شده حذف خواهد کرد.

2- تمامی درخواست های شماره شناسه افرادی که مجوز آنان از سازمان اداری و استخدامی صادر شده است نیز حذف شده و مجددا در قسمت درخواست شماره شناسه از محل مجوزهای بکارگیری و فرایند مربوط درخواست شوددر غیر این صورت هیچ اقدامی برای این درخواست ها متصور نیست.

 


٠٩:١٧ - 1397/02/27    /    شماره : ٧٤١    /    تعداد نمایش : ٦٥٨خروجسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم