صفحه اصلی > اخبار 


بخشنامه در خصوص يكسان سازي كد گذاري اطلاعات مربوط به پست هاي سازماني و واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي
بخشنامه در خصوص يكسان سازي كد گذاري اطلاعات مربوط به پست هاي سازماني و واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي
بخشنامه در خصوص يكسان سازي كد گذاري اطلاعات مربوط به پست هاي سازماني و واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي
 ١٠:١٦ - 1396/12/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم پرداخت كمك هزينه عائله مندي به زنان شاغل مجرد بدون سابقه ازدواج
عدم پرداخت كمك هزينه عائله مندي به زنان شاغل مجرد بدون سابقه ازدواج
عدم پرداخت كمك هزينه عائله مندي به زنان شاغل مجرد بدون سابقه ازدواج
 ٠٩:٠٣ - 1396/12/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابطال ماده «28» دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد
ابطال ماده «28» دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد
ابطال ماده «28» دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد
 ٠٩:٤٧ - 1396/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
سقف ذخيره مرخصي استحاقي جانبازان مشمول بند (ب) ماده 4
دادنامه شماره 770 - 771 مورخ 96/8/16 هيأت ديوان عدالت اداري در خصوص سقف ذخيره مرخصي استحقاقي جانبازان مشمول بند (ب) ماده 4 آئين نامه اجرايي موارد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 74/3/31 مجلس شوراي اسلامي 4
 ١٣:٤١ - 1396/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلام ضوابط تعيين تكليف جبهه كاركنان دولت براي اعطاي امتيازات ايثارگري دستگاههاي اجرايي
اعلام ضوابط تعيين تكليف جبهه كاركنان دولت براي اعطاي امتيازات ايثارگري دستگاههاي اجرايي
اعلام ضوابط تعيين تكليف جبهه كاركنان دولت براي اعطاي امتيازات ايثارگري دستگاههاي اجرايي
 ٠٩:٥٥ - 1396/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم