صفحه اصلی > اخبار 


دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 8738/8/4هیات عالی نظارت 2
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 8738/8/4هیات عالی نظارت 2
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 8738/8/4هیات عالی نظارت
 ١٤:٠٨ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب 8738/8/4هیات عالی نظارت(
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب 8738/8/4هیات عالی نظارت(
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 8738/8/4هیات عالی نظارت
 ٠٨:٠٠ - 1397/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارائه گزارش شش ماهه برگزاري كارگروه توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي
ارائه گزارش شش ماهه برگزاري كارگروه توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي
ارائه گزارش شش ماهه برگزاري كارگروه توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي
 ٠٩:٠٦ - 1397/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مصاديق تخلف اداري6
مصاديق تخلف اداري
مصاديق تخلف اداري
 ٠٩:٤٩ - 1397/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
تعهدات كاركنان دولت در محيط اداري و غير اداري2
تعهدات كاركنان دولت در محيط اداري و غير اداري
تعهدات كاركنان دولت در محيط اداري و غير اداري
 ٠٩:٤٨ - 1397/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم