صفحه اصلی > اخبار 


برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال 98
اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال 98 باحضور جناب آقاي غضنفري معاون محترم امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و با حضور ساير اعضاء ، روز چهار شنبه مورخ 25/2/98در محل سالن جلسات معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري با دستور جلسات ذيل تشكيل گرديد. 1-ارائه گزارش اجراي " حقوق شهروندي در نظام اداري" در دستگاههاي اجرايي استان در سال 1397 2- ارائه گزارش عملكرد شوراي راهبري توسعه مديريت استان و كارگروههاي توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي استان در سال 1397
 ١٠:٣٥ - 1398/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و مشخص، قراردادهای کارگری و سایر نیروها
ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و مشخص، قراردادهای کارگری و سایر نیروها
در اجرای ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مبنی بر ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و مشخص، قراردادهای کارگری و سایر نیروها، تمامی دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موظفند اطلاعات کارکنان خود را براساس دستورالعمل و راهنمای مربوطه در سامانه کارمندایران به نشانی karmandiran.irارسال نموده و تاییدیه آن را دریافت نمایند.
 ٠٩:٠٧ - 1398/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري جلسه در معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني با حضور كارشناسان معاونت
برگزاري جلسه در معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني با حضور كارشناسان معاونت
برگزاري چهارمين جلسه معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني با حضور كارشناسان معاونت
 ١١:٠٦ - 1398/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولين نشست تخصصي جناب آقاي دكتر نوربخش رياست محترم سازمان با كارشناسان معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني
اولين نشست تخصصي جناب آقاي دكتر نوربخش رياست محترم سازمان با كارشناسان معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني
اولين نشست تخصصي جناب آقاي دكتر نوربخش رياست محترم سازمان با كارشناسان معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني در سال 1398 درروز يكشنبه مورخ 98/2/8 راس ساعت 10/30 تشكيل گرديد . در اين نشست كارشناسان معاونت به ارائه گزارش عملكرد سال 1397 و ارائه برنامه عملياتي سال 1398 در معاونت پرداختند . در اين نشست صميمي جناب آقاي دكتر نور بخش ضمن تشكر از همكاران معاونت ، راهكارهاي مناسبي جهت انجام هرچه بهتر امور در معاونت بيان نمودند.
 ١٢:٥٤ - 1398/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان اقدامات دستگاه‌ها ي اجرايي استان در حوزه سلامت اداري
فراخوان اقدامات دستگاه‌ها ي اجرايي استان در حوزه سلامت اداري
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان براساس بخشنامه ساماندهي كميته هاي تخصصي تحول اداري سازمان اداري و استخدامي كشورطي نامه اي به كليه دستگاههاي اجرايي استان از دستگاهها خواست تا گزارش اقدامات خود را درخصوص سلامت اداري اعم از شناسايي و احصا گلوگاه هاي فساد خير و هم چنين راه كارهاي اصلاحي براي رفع ان و دوره هاي اموزشي برگزار شده در حوزه سلامت اداري را جهت جمع بندي و ارايه گزارش به استاندار محترم و امور سلامت اداري سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند
 ١٠:٤٩ - 1398/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم